دستگاه تصفیه آب تایوانی که میتواند بیماری شما را قبل از پزشک هشدار دهد!

یکی از اولین مراحل در اکثر فرآیندهای معمولی دستگاه تصفیه آب تایوانی، افزودن مواد شیمیایی برای کمک به حذف ذرات معلق در آب است.

ذرات می توانند غیر آلی مانند خاک رس و سیلت یا آلی مانند جلبک ها، باکتری ها، ویروس ها، تک یاخته ها و مواد آلی طبیعی باشند.

ذرات غیر آلی و آلی به کدورت و رنگ آب کمک می کنند.

افزودن منعقد کننده های معدنی مانند سولفات آلومینیوم یا نمک های آهن (III) مانند کلرید آهن (III) باعث چندین فعل و انفعال شیمیایی و فیزیکی همزمان روی ذرات و بین آنها می شود.

در عرض چند ثانیه، بارهای منفی روی ذرات توسط مواد منعقد کننده معدنی خنثی می شوند.

همچنین در عرض چند ثانیه، رسوبات هیدروکسید فلز یون های آهن و آلومینیوم شروع به تشکیل می کنند.

دستگاه

این رسوبات تحت فرآیندهای طبیعی مانند حرکت براونی و از طریق اختلاط القایی به ذرات بزرگتر تبدیل می شوند که گاهی به آن لخته سازی می گویند.

هیدروکسیدهای فلزات آمورف به نام “فلوک” شناخته می شوند.

هیدروکسیدهای بزرگ و آمورف آلومینیوم و آهن (III) ذرات را به صورت سوسپانسیون جذب و در هم می بندند و حذف ذرات را با فرآیندهای بعدی ته نشینی و فیلتراسیون تسهیل می کنند.

هیدروکسیدهای آلومینیوم در محدوده pH نسبتاً باریکی تشکیل می شوند، معمولاً: 5.5 تا حدود 7.7. هیدروکسیدهای آهن (III) می توانند در محدوده PH بزرگتر از جمله سطوح pH کمتر از زاج موثر تشکیل شوند.

در ادبیات، بحث و سردرگمی زیادی در مورد استفاده از اصطلاحات انعقاد و لخته سازی وجود دارد: انعقاد از کجا به پایان می رسد و لخته سازی شروع می شود؟

در کارخانه های تصفیه آب، معمولاً یک فرآیند واحد اختلاط سریع و انرژی بالا وجود دارد که به موجب آن مواد شیمیایی منعقد کننده به دنبال حوضچه های لخته سازی اضافه می شوند که در آن ورودی های انرژی کم، پاروهای بزرگ را تبدیل می کنند یا سایر دستگاه های اختلاط ملایم برای تقویت تشکیل لخته.

در واقع، فرآیندهای انعقاد و لخته سازی پس از افزودن منعقد کننده های نمک فلزی ادامه دارد.

پلیمرهای آلی در دهه 1960 به عنوان کمک کننده به منعقد کننده ها و در برخی موارد به عنوان جایگزینی برای منعقد کننده های نمک فلزات معدنی ساخته شدند.

پلیمرهای آلی مصنوعی ترکیباتی با وزن مولکولی بالا هستند که حامل بارهای منفی، مثبت یا خنثی هستند.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *